MBARSU

ชื่อผู้วิจัย : จณิสา เหล็กกล้า

รหัสนักศึกษาผู้วิจัย : 6510436

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ณกมล

เทอมที่จบการศึกษา : 1/2566

จณิสา เหล็กกล้า
ผู้ทำวิจัย
อ.กบ
อาจารย์ที่ปรึกษา
Scroll to Top